DOKUMENTY

Nové zákazníky už nepřipojujeme z důvodu plného stavu!

Ceník připojení k internetu
Prohlášení o ochraně osobních, provozních a lokalizačních údajů společnosti
Oznámení o odstoupení od Smlouvy
Pravidla při poskytování přístupu k internetu
Reklamace služeb elektronických komunikací
Typy a specifikace použitých rozhraní v telekomunikační síti
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
Souhlas s instalací internetové přípojky
Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb
Žádost subjektu údajů na uplatnění práv na ochranu osobních údajů